När du annonserar i Ord&Bild når du en bred krets av kultur- samhälls- och konstintresserad allmänhet, av opinionsbildare och debattörer. Eftersom numren har lång livslängd fortsätter annonsen att vara exponerad även långt efter publiceringsdatum.

Format och priser

Utfallande helsidesannons 163 mm x 242 mm, 3 mm utfall                             Svartvit 2 000:–                    Fyrfärg 2 500:–

Halvsida (liggande) 163 mm x 121 mm                                                                  Svartvit 1 000:–                    Fyrfärg 2 000:–

Kontakta redaktionen om andra format.

Moms tillkommer till angivna priser. Eftersom andelen färgsidor varierar från nummer till nummer, ber vi annonsörer att kontakta redaktionerna med god framförhållning om fyrfärg önskas.

Material/leverans

Annonsmaterialet levereras företrädesvis som tryckfärdig pdf. Mer info fås från redaktionen. Dokumenten e-postas till: red@tidskriftenordobild.se.

Annonsbokning

För annonsbokning, kontakta redaktionen, red@tidskriftenordobild.se.