Genom en annons i Ord&Bild försäkrar du dig om att nå tusentals opinionsbildande, litteraturläsande, konst- och kulturintresserade prenumeranter, samt mångdubbelt fler läsare på kulturredaktioner, bibliotek, universitet, konstskolor…

Format och priser

Helsida 124x200 4 200:– Halvsida (liggande) 124x98 2 250:– Halvsida (stående) 60x200 2 250:– Kvartssida 60x98 1 400:– Åttondelssida 60x50 900:– Moms tillkommer. För fyrfärg tillkommer 4 000:–

Material/leverans

Annonsmaterialet levereras företrädesvis som Illustratorfil eller högupplöst jpeg. Mer info fås från redaktionen. Dokumenten e-postas till: red@tidskriftenordobild.se.

Annonsbokning

För annonsbokning, kontakta redaktionen, red@tidskriftenordobild.se.