Arkivet är en så kallad referensdatabas vilket betyder att du inte får text eller bild i sin helhet utan en hänvisning till i vilket nummer de varit publicerade. I databasen finns alla texter och bilder som publicerats sedan första numret registrerade. Många bibliotek har äldre årgångar av Ord&Bild men självklart kan du också beställa de nummer som du är intresserad av.


Arkivet

Ord&Bild grundades 1892 och är Sveriges äldsta kulturtidskrift. Med tidskriftens ansenliga ålder följer ett stor ansvar. De texter som under mer än hundra år har publicerats i Ord&Bild utgör en kulturhistoria av omätligt värde. Det är vår avsikt att leva upp till detta ansvar. Med den nya tekniken öppnar sig nya möjligheter att göra den historia som tidskriften representerar levande och tillgänglig.

 

Redan i början av 1930-talet — då tidskriften funnits i 40 år — konstaterade den dåvarande redaktionen för Ord&Bild att behovet av ett register över innehållet i gamla årgångar blivit stort. Lagom till utgivandet av tidskriftens 500:e häfte kunde man presentera ett sådant register. Med utgångspunkt i denna och ytterligare några liknande ansatser upprättade Ord&Bild i början av 90-talet ett digitalt register för internt bruk. 1997 lades detta register ut på Internet och därmed ökade tillgängligheten radikalt. Succén var omedelbar; forskare och journalister började genast använda denna referensdatabas och gör så fortfarande.