Beställ vårt senaste nummer »

Prenumeration

Kontakt

Nätverkstan Ekonomitjänst handhar allt med nummer och prenumerationer.

E-post
ekonomitjanst@natverkstan.net

Telefon
031—743 99 05
telefontid: 09.00—12.00, 13.00—15.00.

Fax
031—743 99 06

Postadress
Nätverkstan Ekonomitjänst
Box 311
20400 32 Göteborg