Beställ vårt senaste nummer »
Numret

Kritik

Susanne Christensen flätar hår, John Swedenmark läser Olof
Lagercrantz dagböcker, Naima Chahboun besöker Sparta, Martin Högström städar, Beata Agrell gräver på tvären, Jesper Brygger som sin egen läsare, Leif Holmstrand hatar… I ett Ord&Bildnummer som skrapar lite på litteraturkritikens genregränser.

I detta nummer
Artiklar från detta nummer

Susanne Christensen

Att fläta hår

Ur Ord&Bild 4:2011: I Susanne Christensens kritiska skrivande förenas teori och populärkulturella referenser med en skapande frenesi. Trots att hon själv, i sin gärning, ledigt rör sig mellan de nordiska länderna, är hon dock mindre känd här. Något som förhoppningsvis kan förändras i och med hennes nyutkomna bok Den ulne avantgarde, där ett stort antal […]

Läs mer »

Martin Engberg

Redaktionell inledning Kritik

Författaren skriver en bok utifrån sina brister. Hon skapar själv förutsättningarna för att göra det litterära verket möjligt, söker en andning, ett språk, rätt sorts rytm, regler eller sätt att bryta mot regler. Skrivandet sker sedan för de flesta av oss i ovisshet om det någonsin ska bli ett livsdugligt verk.

Läs mer »

Innehåll nummer 4:2011 Kritik

5 Susanne Christensen  Att fläta hår 15 Jesper Brygger  Ur Silfo  Om Silfo 28 Karin Håkanson  om 100 noveller av Joakim Pirinen 32 Johanne Lykke Holm  om Ejdervita av Eva Kristina Olsson 36 John Swedenmark  om Vid sidan av av Olof Lagercrantz 43 Martin Högström  Att inte recensera Kompoststation och alla andra verk och böcker […]

Läs mer »
Publicerad

25 november, 2011

Hur kan du läsa detta nummer?

Beställa detta nummer »
Prenumerera på Ord&Bild»