Obeställda manus tas emot i papperskopior; ej via e-post. Allt läses, och alla får svar. Det kan dock dröja. Begränsat urval prioriteras framför omfångsrikt och osorterat material. Manus läses utan följebrev eller kännedom om författarens identitet. Skriv därför inte ut namn i själva manuset, utan endast i följebrev. För obeställt material ansvaras ej.