Decenniernas siffermagi: 1980-talet som tid, plats och rum

Sekelmagin är stark inom den moderna västerländska historieuppfattningen, och utgör ofta ett första raster för att hitta i den förflutna, med tidslinjer och årsringar kartlagda tiden: ”sjuttonhundratalet”, ”nittonhundratalet” et cetera. Decenniemagin däremot styr framförallt vår förståelse av det senast förflutna århundradet. Inte så märkligt, vi ser detaljerna bättre när de ligger närmare i tid, och fler av oss verkligen har varit där. "Där" eftersom tiden för oss ofta också utgör en plats.

Read More