När du annonserar i Ord&Bild når du en bred krets av kultur- samhälls- och konstintresserad allmänhet, av opinionsbildare och debattörer. Eftersom numren har lång livslängd fortsätter annonsen att vara exponerad även långt efter publiceringsdatum.

Format och priser

Helsida 124x200                               S/V 2 000:–                    Fyrfärg 2 500:–

Halvsida (liggande) 124x98            S/V 1 000:–                    Fyrfärg 2 000:–

Halvsida (stående) 60x200            S/V 1 000:–                    Fyrfärg 2 000:–

Kvartssida 60x98                              S/V    700:–                    Fyrfärg 1 400:–

Moms tillkommer till angivna priser. Eftersom andelen färgsidor varierar från nummer till nummer, ber vi annonsörer att kontakta redaktionerna med god framförhållning om fyrfärg önskas.

Material/leverans

Annonsmaterialet levereras företrädesvis som tryckfärdig pdf. Mer info fås från redaktionen. Dokumenten e-postas till: red@tidskriftenordobild.se.

Annonsbokning

För annonsbokning, kontakta redaktionen, red@tidskriftenordobild.se.