Elena Ferrantes återhållna vrede - Shabane Barot om Neapelkvartetten

Har den samtida romankonsten allt för lite att säga om tidens stora frågor? Det tycker DN:s Jonas Thente och refererar till Elena Ferrantes "varmgulliga relationsepos”.

”Kanske” fortsätter Thente ”kommer man rentav att dra slutsatsen att vår tids aningslöst masturbativa skönlitteratur är så blottläggande något kan bli.”

Shabane Barots läsning av Ferrantes romanserie ger en helt annan bild av romanerna, där manlig aggression har en viktig roll, och ”masturbativ” knappast räcker till som beteckning på det som pågår mellan och runt de kvinnliga romangestalterna.

Read More