Ord&Bild 3 2015

Innehåll

Fadi Khatab: Omslag och bildsvit
Ann Ighe & Patricia Lorenzoni: Redaktionellt

Ann-Marie Ljungberg: En dålig mor
Ur arkivet – Marina Tsvetajeva: Om tacksamhet

Michael Azar: Den amerikanska (mar)drömmen
Kalle Hedström Gustafsson: Poesi efter Katrina
Katie Ford: ur Colosseum

Klas Rönnbäck: Myten om den rationella kapitalismen
Zac O'Yeah: Var ligger det där malgudi egentligen?

Ordet: Hjalmar Falk om Det sekulära

Kritik

Det enkla och det ensamma: Josefin Holmström om Asta Olivia Nordenhof
En hund i strumpbyxor: Nils-Aage Larsson om Sirkka Turkka
Tellurien: Mats Kolmisoppi om Vladimir Sorokin
Oäktingen: Kajsa Sundin om Violette Leduc
Performativ kritik / Methodos / språk och oförnuft: Ann Lingebrandt om Ariel litterär kritik
Snow white and the madness of truth: Mikela Lundahl om Dror Feiler och Gunilla Sköld Feiler

 

REDAKTIONELLT NR 3 2015

Sommaren och hösten 2015 präglas av flyende människor; av deras trotsande av gränser och deras död vid gränser. Samtidigt rör sig många människor med säkrad hemortsrätt i Europa på olika sätt i reaktion på flykten som vi ser: En del bygger stängsel, andra hjälper flyktingar med mat, kläder och rådgivning. Såväl politisk retorik som praktik runt om i dagens Europa visar förskräckande ofta sin oförmåga att omsätta begrepp som universalism och människovärde i faktisk handling.

Europeiska tidningars förstasidor har hela sommaren visat bilder av överfulla förlista båtar på Medelhavet, av människor på flykt, av döda kroppar. Kring visandet av just de döda – och hur dessa bilder riskerar reproducera vissa kategorier människor som karaktäriserade främst av sin benägenhet att dö – har en intensiv diskussion blossat upp. I detta nummer publicerar Ord&Bild fotografen Fadi Khttabs bilder, vilka skildrar den värld han likt så många andra människor i Syrien tvingats fly. Även här är döden närvarande, men dess offer är inte namnlösa massor utan sörjda martyrer.

För tio år sedan flydde människor i hundratusental New Orleans, i samband med orkanen Katrina. Naturkatastrofen övergick snabbt i en samhällskatastrof. De sår denna lämnade efter sig i USA är långt ifrån läkta. Kalle Hedström Gustafsson skriver om poesi efter Katrina, och introducerar med det dikter av den amerikanska poeten Katie Ford. Även Michael Azar har vänt ögonen mot USA. I en lång essä tar han sig an den amerikanska drömmen, den revolutionära föreställningen om människans herravälde över sig själv men också det gemensammas politiska utmaning.

Plantage- och slavekonomin utgjorde utan tvekan en av de materiella grunderna för USA:s utveckling till en global ekonomisk stormakt. Klas Rönnbäck tar oss med källkritisk nit ner i ett slavskepps lastrum där människor packades som varor, och ifrågasätter härifrån idén om en självreglerande mekanism som ger kapitalisten impulser att agera humant.

Runt om i världen har författare skapat fiktiva samhällen, småstäder som vi kan följa i litteratur och tv-serier. Den indiske författaren RK Narayan skapade ett mycket populärt sådant: Malgudi. Zac O’Yeah tar oss med på strövtåg i Sydindien, hela vägen in i författarens arbetsrum, i jakten på det verkliga Malgudi.

Detta nummer av Ord&Bild inleds dock med en essä av Anne-Marie Ljungberg, där hon undrar vem som är ­– och vem som kan döma – en dålig mor. Och ur arkivet plockade vi fram en text av någon som måhända var en dålig mor, och alldeles säkert en viktig författare: Marina Tsvetajeva, introducerad på svenska i Ord&Bild 1967.

Vi inleder också en ny, återkommande avdelning: Ordet. Här kommer ni att få begreppshistoriska utredningar – av lättare och tyngre karaktär. Denna gång bad vi Hjalmar Falk att reda ut vad som genom historien egentligen har menats med ”det sekulära”. Finns det något ord eller begrepp du vill ha utrett? Hör i så fall av dig till oss på redaktionen!

Och i kritikdelen läser Nils-Aage Larsson om hundar i strumpbyxor, Mats Kolmisoppi tar del av ryska dystopier, Kajsa Sundin brottas med oäktingar och Mikela Lundahl återbesöker en konstskandal. För att bara nämna en del av innehållet.