Marit Kapla ny redaktör

Marit Kapla ny redaktör 

Tidskriften Ord & Bild får en ny redaktör när Marit Kapla efterträder Patricia LorenzoniAnn Ighe kvarstår som den andra halvan av det delade redaktörskapet, samt som ansvarig utgivare.

Marit Kapla är journalist och har de senaste tio åren arbetat med Göteborg Film Festival. Hon var konstnärlig ledare 2007-2014 och därefter innehållsansvarig för festivalens digitala filmtjänst Draken Film.

Arbetet som redaktör för Ord & Bild är ett deltidsuppdrag. På sin övriga tid har Marit Kapla kvar ett ben i filmvärlden, i och med ett projektledaruppdrag för Lindholmen Science Park i Göteborg samt ett uppdrag för Svenska Filminstitutet.

Ord & Bild är på samma gång en oersättlig publicistisk klenod och en ständigt uppdaterad samtidsspegel. Jag kan inte tänka mig någon roligare redaktion att få vara en del av, och är fylld av entusiasm inför att arbeta tillsammans med Ann Ighe och redaktionskommittén, säger Marit Kapla.

Patricia Lorenzoni slutar efter ett och ett halvt års redaktörskap, men kommer att återkomma som skribent och är annars verksam vid Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM), vid Linköpings universitet.

Ord & Bild är Sveriges äldsta kulturtidskrift, grundad 1892. Den är en plats för samtidsorienterad konst-, kultur- och samhällsdebatt och publicerar prosa, poesi, essäer och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Senaste numret har temat Guld.